Search form

Jon 17

E Ieesuꞌ To Hin Marën A Vaꞌaus A Ma Vamomhë Peꞌ

1E Ieesuꞌ to vavaasis vahik en pa ma vamomhë peꞌ pa ma soe peꞌ, pareꞌ ta peah na manuh pa vöön va kin, pareꞌ soe vamanih pan, “Tamön, o poen peöꞌ to tavus en, kuru nën se vatvus ke ra napan o kikis apuh peöꞌ e Koaꞌ teꞌ pën, vamanih pa ö nöꞌ se vatvus varuꞌ ke ra napan o teꞌ kikis apuh pën. 2Suk ataeah, eën to heꞌ voh eom peöꞌ pa tasun va pa matop a napan kurus. Köꞌ onöt e noꞌ pa heꞌ o toꞌtoꞌ tamoaan manih pa napan nën to heꞌ voh a neoꞌ, kee tavus ee a napan peöꞌ. 3Ka manih po toꞌtoꞌ tamoaan pamëh, no a napan se nat va ka no moah manih pan, eën e Sosoenën vamaman rakah, pare nat me a ne neoꞌ, e Ieesuꞌ Kristo, a teꞌ nën to vanö voh maꞌ. Köꞌ nö maꞌ manih po oeh vëh.

4Eöꞌ to nok vahik voh eoꞌ pa ma kiu nën to vanö suk voh a maꞌ neoꞌ, pan eöꞌ se nok. Ivëh, ka manih pa ma kiu poë varih ne eöꞌ to vataare vahik eoꞌ po kikis apuh pën manih pa napan. 5Tamön, taneo non po poen no oeh vëh to meꞌ avoeꞌ voh e non pa tavus maꞌ, eöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me voh e noꞌ pën, paröꞌ teꞌ me voh e noꞌ po kikis apuh. Kuru nöꞌ to iu noꞌ a ö nën se heꞌ hah a neoꞌ o kikis apuh pamëh, köꞌ se teꞌ vaꞌpeh me a nom oah.

6Eöꞌ to vatvus vateeraꞌ voh eoꞌ pa ëhnöömah manih pa napan varih, nën to heꞌ voh a neoꞌ manih po oeh vëh, a napan pën poë varih to teꞌ moaan voh e ne manih pën. Ee to këh voh maꞌ a ma taateꞌ hat va po oeh, pare vavatet vavih rakah e ne pa ma soe pën. 7Kuru nee to nat vavih rakah e ne pa ma moeh tah kurus nën to heꞌ voh a neoꞌ, to taneꞌ vaviꞌ voh ee maꞌ manih pa koreomah. 8Suk ataeah, a ma soe kurus nën to heꞌ voh a neoꞌ, nöꞌ to soe vahik ke voh eoꞌ pee, kee kon ee. Ee to nat vavih rakah e ne peöꞌ to taneꞌ voh maꞌ pën. Pare vaman e ne pën to vanö voh a maꞌ neoꞌ, köꞌ nö maꞌ manih po oeh vëh.

9Eöꞌ to hinhin noꞌ oah pan, eën se vaꞌaus raoe, eöꞌ to hikta hinhin noꞌ pan, eën se vaꞌaus a napan varih nën to hikta vaoe voh. Ahik, eöꞌ to hinhin noꞌ pan, eën se vaꞌaus varoe a napan varih nën to heꞌ voh a neoꞌ, suk ee ra napan pën. 10A napan kurus nöꞌ to vaneah noꞌ, ee ra ma teꞌ kurus pën. Ka ma teꞌ kurus nën to vaneah nom, ee a ma teꞌ kurus me peöꞌ. A ma taateꞌ vih pa napan poë varih to vataare ne a ö no a taateꞌ nenes peöꞌ to teꞌ va non.

11“Ka kuru, nöꞌ to nö eoꞌ nös pën. Eöꞌ to hikta se teꞌ varë hah noꞌ manih po oeh vëh. Ee to hikta onöt ne a nö vaꞌpeh me a nös neoꞌ maneom, ee se teꞌ e ne manih po oeh. Ivëh Tamön, eën a vivihan. Eën no a hikta pah teꞌ to teꞌ va non manih pën. Manih po kikis va pa ëhnöömah, eën se matop vavih e nom pee. Ka manih po ëhnan pamëh, nën to heꞌ voh eom peöꞌ. Ivëh, kee se tavus paeh ee vamanih pa ö na to tavus paeh vavoh. 12Po poen neöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me voh noꞌ raoe, eöꞌ to matop noꞌ raoe po kikis va pa ëhnöömah. Ko ëhnan pamëh nën to heꞌ pet me voh eom peöꞌ. Köꞌ matop e noꞌ pee, ka hikta paeh va pee to ro. A paeh ro va pee to ro voh, ivëh, a teꞌ vëh nën to vamatop keon voh, pan eën se miröꞌ eah. Eꞌ ivëh, se vapuh pa soe to kiun non po Puk Vapenpen pën, keꞌ tavus vaman.

13Kuru nöꞌ to nö e noꞌ nös pën, paröꞌ nonok noꞌ a soe vaꞌih pa ö nöꞌ to teꞌ noꞌ manih po oeh vëh, eöꞌ to iu rakah noꞌ o vaeö peöꞌ se puh non manih pa ma kupu pee.

14Eöꞌ to heꞌ vahik eoꞌ pee po vavaasis pën, ivëhkëk a napan va po oeh vëh to hat ov e ne pee. Suk ataeah, a napan peöꞌ to hikta teꞌ ne pan, ee ra napan va po oeh vëh. Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih peöꞌ to hikta teꞌ noꞌ pan, eöꞌ a teꞌ va po oeh vëh. 15Eöꞌ to hikta hinhin noꞌ nös oah pan, eën se kon këh raoe po oeh vaꞌih. Ahik, eöꞌ to hinhin a noꞌ nös oah pan, eën se matop vavih nom raoe, ke susun po oraꞌ hat nat non miröꞌ raoe. 16Ee to vavatet a nom oah sih, pare teꞌ va e ne manih peöꞌ. Ee to hikta teꞌ ne pan, ee ro teꞌ va po oeh vëh, vamanih peöꞌ me to hikta teꞌ noꞌ pan, eöꞌ a teꞌ va po oeh vëh. 17Ahik, eën se nok raoe kee tavus a napan pën, köꞌ iu noꞌ pan, a soe man pën se kiu manih pa ma kokoman pee, kee tavus o teꞌ vivihan manih pa soe man pamëh, eꞌ a soe a man rakah. 18Moaan voh nën to vanö voh a maꞌ neoꞌ, köꞌ nö maꞌ, paröꞌ teꞌ noꞌ topniira napan va po oeh vëh. Eꞌ to vatoe akuk va kov e non manih pa ö nöꞌ to vanö o teꞌ varih, nën to heꞌ voh a neoꞌ, kee nö, pare teꞌ vaꞌpeh me ne a napan va po oeh vëh. 19Ka manih pa vaꞌaus raoe, eöꞌ to heꞌ vahik rakah eoꞌ pën po toꞌtoꞌ peöꞌ. Ivëh, keꞌ man rakah e non pee se tavus ee a napan pën, pare nonok ne a ma kiu pën.

20“Ivëhkëk, Tamön, eöꞌ to hikta hinhin noꞌ pan, eën se vaꞌaus varoe a napan varih to teꞌ vaꞌpeh me a ne neoꞌ, ahik, eöꞌ to hinhin noꞌ a oah a ö nën se vaꞌaus o teꞌ varih se tënan amot a soe pee, pare vaman a neoꞌ. 21Tamön, eöꞌ to hin noꞌ nös oah pan, eën se nok raoe, kee tavus paeh vamanih pa ö na to teꞌ va no sih poꞌ. Eën to teꞌ nom sih manih peöꞌ, köꞌ teꞌ noꞌ manih pën. Eöꞌ to hin me noꞌ nös pan, eën se nok raoe kee vapöh kokoman me a ra poꞌ. Ivëh, ka napan va po oeh vëh ep, pare vaman ne a ö nën to vanö voh a maꞌ neoꞌ, köꞌ nö maꞌ ko tavus manih po oeh vëh. 22Eën to heꞌ vahik voh eom peöꞌ pa taateꞌ nenes, eöꞌ me to heꞌ vahik voh eoꞌ po teꞌ varih nën to heꞌ voh a neoꞌ pa taateꞌ pamëh. Ivëh, köꞌ iu noꞌ a ö nee se vapöh kokoman, pare tavus vamanih pa ö na to vapöh kokoman va no sih poꞌ. 23Oman, eöꞌ to teꞌ noꞌ manih pee, kën teꞌ e nom manih peöꞌ, ka manih pa taateꞌ pamëh, nöꞌ to iu noꞌ a ö nee se vapöh kokoman rakah. Ka napan va po oeh se nat va ne manih pan, eën e Sosoenën to vanö voh a maꞌ neoꞌ, köꞌ nö maꞌ manih po oeh. Ee me se nat va e ne manih pën to iu e nom pa ma teꞌ peöꞌ, keꞌ vatoe akuk va ko ve non manih pa ö nën to iu va ka nom neoꞌ sih.

24Tamön, eöꞌ to iu noꞌ a napan varih nën to heꞌ voh a neoꞌ, se teꞌ vaꞌpeh me a ne neoꞌ manih pa vöön nöꞌ to teꞌ noꞌ. Eöꞌ to iu noꞌ a ö nee se ep in o maaka me a tasun apuh peöꞌ. Ko poen no oeh vëh to meꞌ avoeꞌ voh e non pa tavus maꞌ, eën to iu voh e nom peöꞌ, ivëh, nën to heꞌ suk voh eom peöꞌ po maaka me a tasun apuh. 25Tamön, eën a Totoopin rakah. A napan va po oeh vëh to hikta nat vavih ne pën, ivëhkëk, eöꞌ koman to nat e noꞌ pën. Ko kum teꞌ varih nën to heꞌ a neoꞌ, ee me to nat e ne pën a teꞌ vëh to vanö maꞌ neoꞌ manih po oeh vëh. 26Eöꞌ to vatvus a ëhnöömah manih pee, köꞌ se vavatvus avoeꞌ ke noꞌ pee pa ëhnöömah, kee sih kon a taateꞌ iu teꞌ vamanih pa ö nën to iu va ka nom neoꞌ sih. Keöꞌ me se teꞌ e noꞌ manih pee.