Search form

Jon 17:18

18Moaan voh nën to vanö voh a maꞌ neoꞌ, köꞌ nö maꞌ, paröꞌ teꞌ noꞌ topniira napan va po oeh vëh. Eꞌ to vatoe akuk va kov e non manih pa ö nöꞌ to vanö o teꞌ varih, nën to heꞌ voh a neoꞌ, kee nö, pare teꞌ vaꞌpeh me ne a napan va po oeh vëh.