Search form

Jon 18:15

E Pitaꞌ To Soe Pan Eꞌ To Hikta Nat Non Pe Ieesuꞌ

Matiu 26:69-70, me Mak 14:66-68, me Luk 22:55-57

15E Saëmon Pitaꞌ pen a meh vamomhë to suksuk amamot nö e ne pe Ieesuꞌ. E Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ to nat vavih rakah e non pa meh vamomhë pamëh. Ivëh, neꞌ to ho vaꞌpeh suk me e Ieesuꞌ manuh koman a kiikin va mahën vëh to teꞌ non pa iuun pa Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ.