Search form

Jon 18:28

Ee To Me E Ieesuꞌ Manuh Pe Paëlat

Matiu 27:1-2; 27:11-14, me Mak 15:1-5, me Luk 23:1-5

28Pa pöstakah rakah no teꞌ susunön po Jiuꞌ to taꞌ o teꞌ utut pan, ee se me taneꞌ maꞌ e Ieesuꞌ manuh pa iuun pe Kaëfas, pare me poë manuh pa iuun pa teꞌ susun va Room vëh e Paëlat. Ivëhkëk, ee to hikta ho vaꞌpeh me poë manuh koman iuun. Suk ataeah, ee to koman ne pan, ee tomeꞌ tavus o teꞌ hat manih pa matan e Sosoenën, pare hikta onöt ne a nö manuh pa Taëën Apuh va po Pasovaꞌ.