Search form

Jon 18:5

5Ka nap vëvënsun piun poë, pare soe pan, “Emöm to kehkeh ep nem pe Ieesuꞌ va Nasarët.”

Ke Ieesuꞌ piun raoe, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ ivaꞌih.” Ke Jiutas a teꞌ vëh to vikuh e Ieesuꞌ manih pa korera napan varih to hat ov i ne poë to sun vaꞌpeh me e non pee.