Search form

Jon 2:6

6Manih pa koman a iuun vëh no a napan to teꞌ ne pa taëën va po vaen, to teꞌ non a tönim nöh me a paeh nee to nok voh pa vös no o Jiuꞌ to vavahu ne sih pa ma poen va pa taateꞌ vahu. A ma papaeh nöh to onöt ne a vapuh a 100 ritaꞌ pa ruen.