Search form

Jon 21:20

A Soe Pe Vamomhë Vëh Ne Ieesuꞌ To Iu Non Sih

20E Pitaꞌ to tarih ko ep i na e vamomhë vëh ne Ieesuꞌ to iu oah rakah non sih, to suksuk nö non maꞌ raoe. E vamomhë pamëh to vahoꞌ voh a pasuneah manih pa poen e Ieesuꞌ, po poen nee to ënëën ne, pareꞌ hi poan pan, “Sunön eteh vëh se vikuh ka oah manih pa napan varih to hat ov a nom oah?”