Search form

Jon 4:1-3

E Ieesuꞌ To Vavaato Me Non A Köövo Va Samëriaꞌ

1-3O Parësiꞌ to pënton ee pan e Ieesuꞌ to pupui a nap peo, ka nap peo poë varih tavus ee o vamomhë peꞌ. Kee peo oah ee pa ma teꞌ vamomhë pe Jon. Ivëhkëk, eꞌ to hikta teꞌ non pan e Ieesuꞌ ivëh to pupui non a napan, ahik, o vamomhë koman peꞌ ivarih to pupui ne pa napan pa ruen. Ke Ieesuꞌ nat poꞌ en po Parësiꞌ to pënton ee pa nap peo rakah to tavus ee o vamomhë peꞌ. Ivëh, neꞌ to këh suk a muhin va Jiutiaꞌ, pareꞌ hah en pa muhin va Galiliꞌ. 4Ivëhkëk, a hanan neꞌ to suk to koe ke non manih pa muhin va Samëriaꞌ.