Search form

Jon 6:1

E Ieesuꞌ To Makën A 5,000 Teꞌ

Matiu 14:13-21, me Mak 6:30-44, me Luk 9:10-17

1E Ieesuꞌ to vaato vahik me en pa napan, pareꞌ pahan en pa tonon va Galiliꞌ. A tonon pamëh no a napan to pokaꞌ ne sih a meh ëhnaneah pan, a Taëberius.