Search form

Jon 6:31

31A kën sipuura to ëën voh o manaꞌ manih pa moeh upin vamanih pa ö no o Puk pe Sosoenën to soe va non,

‘Eꞌ to heꞌ voh a napan a taëën va pa vöön va kin, kee ëën ee.’” Sng 78:24