Search form

Jon 8:12

O Maaka Va Po Oeh Ivëh E Ieesuꞌ

12Vasuksuk in a ö no teꞌ vavaasis to nat ne o Vavaasis pe Mosës, me ro Parësiꞌ to pupunöꞌ ne e Ieesuꞌ. Ke Ieesuꞌ vavaato avoeꞌ me non pa napan, pareꞌ soe ke raoe pan, “Eöꞌ to teꞌ va noꞌ manih po ëman va po oeh vëh, ka teꞌ vëh to vavatet non a taateꞌ vih me a ma soe peöꞌ, eꞌ to hikta antoen non a teꞌ manih pa popoen, eꞌ se kon en po ëman vëh se heꞌ poan o toꞌtoꞌ tamoaan.”