Search form

Luk 1:54-55

54-55Ivëh, keꞌ soe ke voh a kën sipuura pan,

‘Eöꞌ se ururuan e Abraham me ro vuteꞌ peꞌ varih se tavus amot maꞌ,

keꞌ nö ko tavus amot na manuh.

Pareꞌ nat avoeꞌ e non po ururuan voh peꞌ.

Eꞌ to nat e non pa soe vaman neꞌ to soe ke voh a kën sipuura,

Ko vaꞌaus en pa napan peꞌ Israël.’”

O vaëhëh pe Mariaꞌ to hik en.

56Keꞌ teꞌ vaꞌpeh me Lisabet pa kukön sivö, pareꞌ hah en Nasarët.