Search form

Luk 11:14

A Ma Paeh To Soe Pan E Ieesuꞌ To Kikiu Vaꞌpeh Me E Non E Belsebu

Matiu 12:22-30, me Mak 3:20-27

14E Ieesuꞌ to veo a oraꞌ hat to vapapön voh non sih a teꞌ. A oraꞌ hat to tavus këh en peꞌ, ka teꞌ taneo vaato en. Ka ma napan pah vatötöhkak ee.