Search form

Luk 12

Matop Nem Pa Taateꞌ Piuk

Matiu 10:26-27

1A napan peo rakah to tönun maꞌ to onöt e ne pa ö no upöm se komtön ee pa ma meh teꞌ. Manih po poen pamëh e Ieesuꞌ to soe momoaan ken pa ma vamomhë peꞌ pan, “Eöm se matop vavih nem pa nap mokoꞌ rivoe pikpiuk varih o Parësiꞌ, to vamahun e ne peöm po piuk vamanih po is na to hovën o praoaꞌ. Eöm se nat nem kon a taateꞌ piuk pee. 2A ma kokoman vakoaan va pa taateꞌ piuk, amot se teraꞌ ee, ka napan nat vahik ee pee. 3Ivëh, ka soe nöm to vavaasis vakoaan voh ke nem ro upöm teꞌ, amot nee se soe tavus eah pa matëëra napan. Ka soe neöm to vavisvis voh i em koman iuun, amot nee se sun, ko vatvus eah pa napan.”

A Teꞌ Se Naöp Varoe Non E Sosoenën

Matiu 10:28-31

4“Ma vakamöꞌ peöꞌ, eöm se nat nem nanaöp nem o teꞌ se ip vamët o sionin varoe, ka amot nee to hikta onöt ne a ip vamët a ma apeneöm. 5Eöꞌ se soe ka neöm, a teꞌ vëh nöm se nanaöp nem eah. Eöm se naöp varoe nem e Sosoenën vëh se ip vamët a neöm, ko vanö en pa apeneöm manuh po suraꞌ ësës tamoaan.

6“Eöm to nat e nem, a napan to vonvoen ne sih a tönim növan pa poa toeaꞌ. Ivëhkëk, a hikta pah soneꞌ növan ne Sosoenën se anoe. 7Eꞌ to ëh vahik voh en pa ma paꞌ uvin kurus neöm. Ivëh, köm se nat nem nanaöp nem pataeah no a ma napan se nok amot manih peöm, suk eöm to teꞌ oah rakah e nem po siꞌ növan sosoneꞌ.”

A Taateꞌ Va pa Vatvus A Ëhnan E Ieesuꞌ

Matiu 10:32-33; 12:32; 10:19-20

8“Eöꞌ to soe ka neöm, ta pah teꞌ se keh vaman a neoꞌ, ko vatvus a ëhnaneoꞌ manih pa matëëra ma napan, a, eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus me se vatvus eoꞌ pa ëhnan a teꞌ pamëh manih pa matëëra ma ankeroꞌ pe Sosoenën. 9Ivëhkëk, a teꞌ se keh vonih pan, eꞌ to hikta nat a non neoꞌ pa matëëra ma napan, a, eöꞌ me se vonih pan, eöꞌ to hikta nat noꞌ peꞌ manih pa matëëra ma ankeroꞌ pe Sosoenën.

10“Ta pah teꞌ se keh soe viivi a neoꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus, e Sosoenën se ihan anoe en pa hat pa teꞌ pamëh. Ivëhkëk, a teꞌ vëh to soe viivi a Tuvuh Vasioꞌ, e Sosoenën hikta se ihan anoe non a hat peꞌ.

11“A napan se keh me a neöm manih pa ma iuun hinhin soneꞌ, me pa matëëro teꞌ varih to vovoh ne, me a ma teꞌ susunön va pa kaman, a, eöm se nat nem nanaöp nem, paröm koman nem pan eöm se piun vah va in na soe nih? 12A Tuvuh Vasioꞌ se vavaasis en peöm pa soe nöm se piun ke raoe.”

A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Teꞌ Öt Ö To Papön

13A pah teꞌ manih pa napan poë varih to soe ke Ieesuꞌ pan, “Tövavaasis, eöꞌ to iu noꞌ a ö nën se soe ke kea peöꞌ, keꞌ ki vakëh a ma tah ne tamön to mët këh, pareꞌ heꞌ a neoꞌ a papan peöꞌ.” 14Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to soe ke poan, “Eteh to vateꞌ voh a neoꞌ a teꞌ kiiki tah peöm?” 15Ke Ieesuꞌ soe ke raoe pan, “Eöm se ut vavih rakah nem, paröm koe a manin a ma moeh tah. A teꞌ to vaneah non a ma tah peo rakah eꞌ a ma tah poë varih hikta se vaꞌaus ne o toꞌtoꞌ peꞌ, pan eꞌ se vaeö tamoaan non ko teꞌ varë non manih po oeh.”

16Ke Ieesuꞌ heꞌ en po pöh soe vapipinoꞌ, pareꞌ soe pan, “A taëën pa teꞌ öt moniꞌ vörep to rereaꞌ en. 17Manih po kokoman pa teꞌ öt ö pamëh, eꞌ to koman va non manih pan, ‘Eöꞌ se poꞌ nok vah vanih? Eöꞌ to hikta teꞌ noꞌ tah iuun to onöt non a ö noꞌ se ununun a ma taëën kurus peöꞌ.’ 18Pareꞌ soe pan, ‘Eöꞌ se nok vamanih, eöꞌ se kökök a ma iuun taëën kurus peöꞌ, paröꞌ eok vaꞌpuh a ma meh iuun taëën voon, ko ununun a ma taëën me a ma moeh tah vihvih kurus peöꞌ, manih pa ma iuun voon poë varih. 19Eꞌ to soe koman hah kea pan, ‘A ma tah vihvih peo peöꞌ to se onöt a ma kirismas peo. Ivëh, köꞌ se vanot poꞌ, paröꞌ ënëën varoe noꞌ, ko teꞌ vaeö noꞌ.’

20“Ivëhkëk, e Sosoenën to soe ke poan pan, ‘Eën a teꞌ a pah papön rakah. Nös pa popoen sën mët eom. Ka ma tah kurus varih nën to ununun voh nom, eteh se kon?’

21“Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih po teꞌ varih to ununun vörep ne a ma tah peo koman pee, ivëhkëk, eꞌe to hikta ununun ne a ma tah vih ne Sosoenën to iu non.”

A Taateꞌ Va Pa Kokoman Vörep Me O Kokoman Punis

Matiu 6:25-34

22Ke Ieesuꞌ tarih pareꞌ soe ke a ma vamomhë peꞌ pan, “Ivëh, köꞌ soe ka neöm, eöm se nat nem koman vörep nem o toꞌtoꞌ peöm, paröm soe vamanih pan, ‘Ea se ëën nös ataeah?’ Paröm nat nem koman vörep nem a sionineöm, paröm soe pan, ‘Ea se rara ataeah?’ 23A taateꞌ va pa vatet o iu pe Sunön, ko teꞌ vavih no to teꞌ oah e non pa taateꞌ va pa ëën vamhun. O toꞌtoꞌ to teꞌ oah rakah e non pa sioniumah, me eꞌ to teꞌ oah rakah e non pa tah ohop. 24Eöm se ep po öꞌ, eꞌe to hikta nepnep taëën ne sih, ko osoes ne. Pare hikta ununun taëën ne sih. Eꞌe to hikta teꞌ me ne ta iuun vavahoꞌ taëën. Ivëhkëk, e Sosoenën to mamakën e non pee. Eöm a napan to teꞌ oah rakah e nem po öꞌ! 25Eöm se nat nem karë vörep me nem a ma tah varih po oeh to hikta se varë pet non a pop peöm. 26Köm se keh hikta onöt nem a nok ta siꞌ tah soneꞌ pa vaꞌaus a pop peöm manih po oeh, a, suk ataeah poꞌ, köm kokoman vörep nem a ma tah varih?

27“Eöm se inan vöh pa ö no a töpkaꞌ to pupu va ne. Ee tötöpkaꞌ vah va ne sih nih? Ee to hikta kikiu vëhvaꞌ ne sih manih pa vatëk hah rea. Ivëhkëk, eöꞌ to soe voh keoꞌ peöm, moaan voh e Solomon to ohop non a ma ohop mamatan vavih peꞌ, ivëhkëk, a matan vavih pa ma töpkaꞌ varih to matan vavih oah e ne pa ma ohop pe Solomon. 28A, o meon vëh to sun non koman a rak kuru, ka sinup nee se puit, ko vi ee po suraꞌ. Ko meon to teꞌ va non nën, ne Sosoenën to rara non sih poan. Ivëh, köm se nat me nem, e Sosoenën se matop vavih oah e non peöm pa ö neꞌ to matop va i non o meon. O siꞌ vaman peöm to soneꞌ vörep. 29Ivëh, köm se nat nem kokoman vörep hah a nem, pan eöm se ëën ataeah, paröm kaak ataeah. Eöm se nat nem kokoman vapunis nem. 30O teꞌ varih to hikta nat ne e Tamaara, eꞌe to kokoman vörep ne sih a ma tah varih po oeh, pare iu kon ne. Ivëhkëk, e Tamaara to nat e non pataeah na to kökööt no. Eöm se kon rakah em pa ma tah vih to teꞌ va non nën. 31Eꞌ to vih oah rakah non pa ö nöm se iu nem a ma tah vih to heꞌ vaeö non e Sosoenën e Sunön peöm. Keꞌ se heꞌ a neöm a ma tah neöm kökööt nem me a matop vih peꞌ.”

A Taateꞌ Va pa Ununun A Ma Tah Vih Manuh Pa Vöön Va Kin

Matiu 6:19-21

32“Eöm ra ma teꞌ peöꞌ, eöm to teꞌ va nem manih po siꞌ kum sipsip se koe a naöp. E Tamëneöm vöh pa vöön va kin to iu rakah e non pa heꞌ a neöm a matop vih peꞌ manih peöm o vakum teꞌ keok. 33Eöm se vavoen em pa ma pah tah peöm manih po teꞌ, ka moniꞌ nöm to kon, ne eöm se heꞌ pa vaꞌaus a nap arus. Ivëh, manih pa taateꞌ pamëh, eꞌ to teꞌ va non manih peöm to vahoꞌ a takoek manuh pa vöön va kin. Ka nap kakaveo hikta se kaveo ne me o kökörös hikta se ëën ne. 34A ö poanheh no a ma moeh takoek pën to pet ne, o kupu pën se pah pet vakis e non na nën.”

A Soe Va Pa Ma Teꞌ Kikiu To Vamatop Ne

Matiu 24:42-44

35“Eöm se vakökööt a ma rara peöm, paröm voh o voh, ko vëkrea o ram, paröm vamatop nem pa kiu manih pe Sosoenën. 36Eöm se teꞌ rakah va nem manih po teꞌ to anoeh ne e sunön pee to hah taneꞌ maꞌ pa taëën va po vaen. Eꞌ se nö maꞌ, pareꞌ tekteok maꞌ o hopaꞌ, kee peret ohoꞌ o hopaꞌ. 37A teꞌ sunön se keh hah maꞌ, pareꞌ ep in a ma teꞌ kikiu peꞌ to hikta koroh ne, eꞌ se vaeö. Eöꞌ to soe vaman rakah ka neöm, e sunön koman se rara vamanih pa teꞌ kikiu, pareꞌ soe ke a ma teꞌ kikiu peꞌ pa ihoꞌ. Keꞌ koman ivëh se heꞌ raoe a taëën. 38Ke sunön se keh nö maꞌ pa topnin poen rakah, keꞌ manih pa tö vamomoaan pe toaꞌ, pareꞌ ep raoe to vamatop ne, to anoeh ne poë, e sunön se vaeö vaꞌpeh me en pee.

E Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus Se Nö Vöhnun Maꞌ

39“Eöm se nat va nem manih pan, e tövaneah pa iuun se keh nat momoaan en po poen no a teꞌ kakaveo se nö maꞌ, eꞌ se hikta vatö ke non a teꞌ kakaveo a iuun, keꞌ kök, pareꞌ ho. 40Ivëh, köm se teꞌ vamatop nem pa ma poen kurus, suk eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus tomeꞌ vöhnun a maꞌ neöm.

A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Teꞌ Kikiu Vih Me A Teꞌ Kikiu Hat

Matiu 24:45-51

41Ke Pitaꞌ soe pan, “Sunön, eën to heꞌ varoe pöꞌ eom pemöm pa soe vapipinoꞌ vëh, keꞌ manih me pa ma napan kurus varih?”

42Ke Sunön piun, pareꞌ soe pan, “A teꞌ kikiu to teꞌ me pöꞌ e non po kokoman vih, pareꞌ matop vavih e non pa kiu peꞌ? E sunön koman peꞌ se kon poan e susun po teꞌ kikiu peꞌ, pareꞌ heꞌheꞌ non raoe a taëën po poen ne sunön to vateꞌ. 43Amot no e sunön peꞌ se hah maꞌ, pareꞌ këh taum a teꞌ kikiu peꞌ to teꞌ avoeꞌ va e non pa ö neꞌ to soe va voh in poan, a, a teꞌ sunön se heꞌ poan o voen vih peꞌ.” 44Eöꞌ to soe vaman rakah ka neöm, a teꞌ sunön se vahoꞌ en pa teꞌ kikiu peꞌ pa matop a ma tah kurus peꞌ. 45Ivëhkëk, manih po kokoman pa teꞌ kikiu pamëh, eꞌ se keh koman va non manih pan, ‘E sunön peöꞌ hikta se nö vëhöꞌ hah no maꞌ.’ Ivëh, keꞌ taneo en pa ip o upöm teꞌ kikiu, me o köövo, pareꞌ ënëën non, ko kakaak vapapön varoe kov e non. 46A teꞌ sunön peꞌ se vöhnun maꞌ poan po poen neꞌ to hikta teꞌ vamatop non, me a aoaꞌ neꞌ to hikta nat non. E sunön se pah vakmis rakah en pa teꞌ kikiu pamëh, pareꞌ vahoꞌ vaꞌpeh me a napan varih to hikta vaman ne e Sunön.

47A teꞌ kikiu to nat vahik voh en pa tah ne sunön to iu non, ivëhkëk eꞌ to hikta vamatop ta pah tah, pareꞌ hikta vatet o iu pe sunön peꞌ, a teꞌ sunön se pah ip vahat rakah en peꞌ. 48Ivëhkëk, a teꞌ kikiu to hikta nat non po iu pa teꞌ sunön, pareꞌ nonok e non pa taateꞌ to onöt e non pa ö neꞌ se kon vahat en, a teꞌ sunön se ip vatö en peꞌ. O teꞌ varih to kon a ma tah peo, eꞌe se heꞌ hah a ma tah peo. O teꞌ se keh heꞌ a ma tah peo manih pa pah teꞌ, eꞌe se hin poë a ma tah peo oah neꞌ se piun hah.”

A Kiu Pe Ieesuꞌ To Kök Vakëh A Ma Napan

Matiu 10:34-36

49“Eöꞌ to nö voh maꞌ pa vamatop a hanan pe Sosoenën, keꞌ kiiki ko vakmis a ma napan varih to teꞌ ne pa taateꞌ hat vamanih po suraꞌ nöꞌ to vaës. Paröꞌ iu rakah noꞌ a ö no a suraꞌ pamëh se ës ohoꞌ. 50Ivëhkëk, eöꞌ se kon kamis, paröꞌ mët vovoh. Kuru o kokoman peöꞌ to punis rakah e non, suk eöꞌ tomeꞌ avoeꞌ e noꞌ pa kon kamis me pa mët. 51Keꞌ, eöm to koman voh nem, pan eöꞌ to nö voh maꞌ pa vahik a ma vapus manih po oeh, eh? Ahik, eöꞌ to soe ka neöm, eöꞌ to nö maꞌ pa ki vakëh a ma napan. 52Taneo non kuru me amot no a tönim teꞌ to teꞌ ne pa pah iuun, pare taki vakëh po pöök kum teꞌ, ka kukön teꞌ hat ke ne a poa teꞌ, ka pöök hat ke ne a kukön teꞌ. 53Kee se taki vakëh ee, ke taman se rës e non pe koaꞌ oeteꞌ peꞌ, ke koaꞌ oeteꞌ se rës e non pe tamaneah, ke köövo se rës e non pe semoneah, ke semoneah se rës e non pe sinaneah. Ke köövo töveneah se rës e non pe köövo muvaen peꞌ, ke köövo muvaen se rës e non pe köövo töveneah.”

A Taateꞌ Va Pa Nat A Tah Se Tavus Maꞌ

Matiu 16:2-3

54E Ieesuꞌ to soe ken pa ma napan pan, “Eöm to epep nem sih a unöh to peah maꞌ manuh pa tope, paröm soe ohoꞌ em pan, ‘A uhön se nus en.’ O pöh man rakah, ka uhön nus en maꞌ. 55Paröm epep nem sih a tuvuh apuh to taneꞌ maꞌ tahiꞌ, ko soe em pan, ‘A potan se hivaꞌ rakah en.’ O pöh man rakah a potan hivaꞌ to tavus en. 56Eöm ro teꞌ o pöh mokoꞌ rivon pikpiuk rakah! Eöm to iniinan vavih e nem sih po vëknöm va po oeh me a akis, ivëhkëk, eöm hikta iniinan vavih suk poꞌ nem o vëknöm va kuru ataeah?”

Eën Se Vatotoopin A Hat Me A Meh Teꞌ Vëh To Iu Vateꞌ A No Moah Po Vahutët

Matiu 5:25-26

57“Suk ataeah, köm hikta kiiki vavih koman nem a taateꞌ to teꞌ totoopin non? 58O poen nën to iu vatotoopin nom a hat me a meh teꞌ vëh to kehkeh vahoꞌ a nom oah po vahutët, eöm se keh teꞌ avoeꞌ e nem hanan, eën se taneo eom pa vatotoopin a hat peöm. Eꞌ tomeꞌ me oah manuh pa koren e tökiiki vahutët, keꞌ vahoꞌ en pën manih pa koreero pirisman, ko pirisman vahoꞌ ee pën pa iuun nohnoh.

59Eöꞌ se soe rakah ka oah, eën to hikta onöt rakah nom a këh tavus ohoꞌ maꞌ a iuun nohnoh, antoen non a ö nën se voen vahik a moniꞌ no a tökiiki vahutët to vateꞌ ka oah.”