Search form

Luk 13:31

E Ieesuꞌ To Ook A Vöön Jerusalëm

Matiu 23:37-39

31Manih po poen avoeꞌ pamëh no a ma Parësiꞌ to nö maꞌ, pare soe ke Ieesuꞌ pan, “Eën se këh a vöön vëh, parën nö pa meh vöön, a teꞌ sunön vëh e Hëërot to iu ip vamët e non pën.”