Search form

Luk 14:18

18Ivëhkëk, ee papaeh to nö, pare soe pan, eꞌe to hikta onöt ne a nö maꞌ. A pah teꞌ to soe pan, ‘Eöꞌ to voen a rak, köꞌ se nö paröꞌ ep. Eöꞌ to hikta onöt noꞌ a nö nös.’