Search form

Luk 2:36-38

36-38Varuꞌ no a pah köövo vanënën soe to nö maꞌ, a ëhnaneah e Anaꞌ, eꞌ e koaꞌ mon pe Panuel, eꞌ to taneꞌ maꞌ po vuteꞌ pe Asaꞌ. Moaan voh eꞌ a vaen, ko teꞌ me voh non e voe peꞌ po tönim me o pöök kirismas. Ke voe peꞌ mët en, ke köövo teꞌ e non po 84 kirismas. E köövo to hikta këkëh tavus non sih a Iuun Hinhin Apuh. Eꞌ to vapenpen non a taëën, pareꞌ hinhin varoe non sih, pareꞌ nonok non a kiu pe Sosoenën pa popoen me pa potan. Eꞌ to soe vavihvih ke Sosoenën, pareꞌ vatvus a soe suk e Ieesuꞌ manih pa napan to anoeh voh ne e Sosoenën se hehe a napan va Israël këh a ma taateꞌ hat.

E Jeosëp To Nö Hah Vöön Nasarët

39Ee to nok vahik ee pa ma tah kurus vamanih pa ö no Vavaasis pe Sosoenën to soe va non, pare hah ee pa vöön pee Nasarët pa muhin va Galiliꞌ.