Search form

Luk 20:15

15Kee öt poë, pare vi tavus këh ee maꞌ peꞌ pa rak voaën, pare ip vamët ee peꞌ.

Ke tövaneah pa rak voaën se poꞌ nok ataeah manih pa napan varih to ip e koaꞌ peꞌ?