Search form

Luk 22:7

A Poa Vamomhë To Vamatop O Pasovaꞌ

Matiu 26:17-25, me Mak 14:12-21, me Jon 13:21-30

7A Taëën Apuh va pa Taëën Hikto Is va po Pasovaꞌ to tavus en. Manih po poen pamëh nee se ip a soneꞌ sipsip, pare nöh ko ëën manih po poen nee to popokaꞌ ne o Pasovaꞌ.