Search form

Luk 23:13

E Paëlat To Soe A Ö Nee Se Ni E Ieesuꞌ Pa Kuruse

Matiu 27:15-26, me Mak 15:6-15, me Jon 18:38-40; 19:1-16

13Ke Paëlat vaoe o teꞌ susunön ësës heꞌ, me ra nap susunön, me a ma napan, kee vatönun maꞌ.