Search form

Luk 3:1

O Vavaasis Pe Jon Tövapupui

Matiu 3:1-12, me Mak 1:2-8, me Jon 1:19-28

1O pöh havun me o tönim kirismas ne Taëberius Sisaꞌ to teꞌ non a teꞌ sunön pa matop a kaman va pa ma muhin kurus va Room. Ko va 16 kirismas peꞌ manih pa kaman e Ponsius Paëlat to teꞌ non a teꞌ susun va pa muhin va Jiutiaꞌ. Ke Hëërot to teꞌ non a teꞌ susun to matop non a muhin va Galiliꞌ. Ke kea peꞌ e Filip to teꞌ non a teꞌ susun to matop non a muhin va Ituriaꞌ me Trakonitis, ke Lisanias to teꞌ non a teꞌ susun to matop non a muhin va Abilene.