Search form

Luk 9:14

14A napan to onöt ne a 5,000 teꞌ oeteꞌ rakah to teꞌ ne.

Ke Ieesuꞌ soe ke ra ma vamomhë peꞌ pan, “Eöm se soe ke ra napan, kee tönun a ma 50 teꞌ, pare ihoꞌ.”