Search form

Mak 13:27

27Eöꞌ se vanö maꞌ o ankeroꞌ peöꞌ, kee nö maꞌ, pareꞌ ununun a ma napan varih neꞌ to kon voh vamanih pa ma teꞌ peꞌ. Eꞌ se ununun taneꞌ maꞌ raoe manuh po taanaꞌ ö noton in a ö no akis me o oeh to aton ne.