Search form

Mak 14:12

E Ieesuꞌ To Vaëën Me Ra Ma Vamomhë Peꞌ Pa Taëën Apuh Va Po Pasovaꞌ

Matiu 26:17-25, me Luk 22:7-14; 22:21-23, me Jon 13:21-30

12O poen vamomoaan in a Taëën Apuh va pa Taëën Hikto Is va po Pasovaꞌ to tavus en, manih po poen pamëh nee to ipip a ma soneꞌ sipsip ov in a Taëën Apuh va po Pasovaꞌ. Ka ma vamomhë pe Ieesuꞌ hi ee peꞌ pan, “Eën iu nom a ö nemöm se vamatop maꞌ a Taëën Apuh va po Pasovaꞌ nih?”