Search form

Mak 14:27

E Ieesuꞌ To Soe A Ö Ne Pitaꞌ Se Heꞌ Tonun Poan

Matiu 26:31-35, me Luk 22:31-34, me Jon 13:36-38

27Ke Ieesuꞌ soe ke rapoë pan, “Eöm kurus se rusin këh em peöꞌ, suk ataeah, manih pa soe pe Sosoenën, no a teꞌ vanënën soe vëh e Sakarias to kiun vavoh manih pan,

‘E Sosoenën se ip vamët en pa teꞌ utut sipsip,

ko sipsip se rusin vakëkëh ee.’ Sek 13:7