Search form

Mak 3:7-8

A Napan Peo Rakah To Tönun Sinten A Tonon Va Galiliꞌ

Luk 6:17-19

7-8Ke Ieesuꞌ me a ma vamomhë peꞌ këh ee pa vöön nee to teꞌ ne, ko nö ee manuh pa sinten a tonon va Galiliꞌ, ka napan o pöh peo rakah to suk poë. A napan peo poë varih to taneꞌ maꞌ Galiliꞌ, Jiutiaꞌ, me manuh Jerusalëm, me ra napan va pa muhin va Itumiaꞌ, me manuh pa pap Jödën vöh, me a ma napan va pa poa vöön varih Taëaꞌ me Saëdon. A nap peo rakah to nö maꞌ pa pënton e Ieesuꞌ, suk eꞌe to tënan a ma kiu neꞌ to nonok non, no a hikta teꞌ akuk to antoen non a nok, e Ieesuꞌ varoe. 9Ke Ieesuꞌ taꞌ a ma vamomhë peꞌ pan, eꞌe se rëh vatët maꞌ to paröꞌ, keꞌ se tok, suk a napan to peo tomaꞌ tot vavah in poë.