Search form

Mak 6:19-20

19-20E Hëëroteas to poet voh, ko heve non e Jon Tövapupui, pareꞌ iu ip vamët e non peꞌ. Ivëhkëk, eꞌ to hikta antoen non. Suk ataeah, e Hëërot to nanaöp e non pa ip vamët e Jon, suk eꞌ to nat e non pe Jon a teꞌ vih, no a taateꞌ peꞌ to totoopin rakah manih pa matan e Sosoenën, pareꞌ vivihan. Ivëh, keꞌ ut vavih e non peꞌ. Ko poen neꞌ to pënton a soe pe Jon, eꞌ to pah kokoman vörep e non, pareꞌ pah haraꞌ vapunis rakah e non. Ivëhkëk, eꞌ to pah iu rakah e non pa pënton a soe peꞌ.

21Po vasuksuk ne Hëëroteas to taum en pa hanan va pa ip vamët koe e Jon Tövapupui manih pa ö ne Hëërot to kehkeh nok non a taëën apuh, suk o poen ne sinaneah to vahuh voh poan. A ma vu susunön va pa muhin va Galiliꞌ, me ro teꞌ varih to vovoh ne manih pa nap vëvënsun, me o teꞌ varih to kiu ne pa kaman, ee ra ma teꞌ poë varih ne Hëërot to vaoe raoe marën a vaeö me poë pa taëën peꞌ.