Search form

Mak 6:45

E Ieesuꞌ To Tet Maꞌ Pa Tonun A Tonon Va Galiliꞌ

Matiu 14:22-33, me Jon 6:16-21

45Ke Ieesuꞌ vëvëhöꞌ vapeah en pa ma vamomhë peꞌ manih po paröꞌ, kee vovoh pahan këh ee peꞌ manuh pa pap tonon va Bëtsaëtaꞌ. E Ieesuꞌ koman se vanö hah a ma napan manuh pa ma vöön pee.