Search form

Matiu 1:1

A Ma Ëhnëëra Kën Sipun E Ieesuꞌ Kristo

Luk 3:23-38

1Ivaꞌih o vahutët va pa kën sipun e Ieesuꞌ Kristo. E Ieesuꞌ a teꞌ va po vuteꞌ va pe Devit. Ke Devit eꞌ a teꞌ va po vuteꞌ va pe Abraham.