Search form

Matiu 15:32

E Ieesuꞌ To Makën O 4,000 Teꞌ

Mak 8:1-10

32E Ieesuꞌ to vaoe a ma vamomhë peꞌ, kee nö maꞌ manih peꞌ, keꞌ soe ke rapoë pan, “Eöꞌ to kamöꞌ rakah e noꞌ pa napan varih, suk ee to teꞌ vaꞌpeh me a neoꞌ po kukön poen. Pare hikta teꞌ hah me ne ta ma taëën nee se ëën, suk a ma taëën pee to hik këh en pee. Köꞌ rës e noꞌ pa vanö maë hah raoe manuh pa ma vöön pee. Ee tomeꞌ tötöspan ee po maë, ko sunë këh ee pa nö hah manuh hanan.”