Search form

Matiu 17:20-21

20-21E Ieesuꞌ to piun a soe pa ma vamomhë peꞌ pareꞌ soe pan, “Eöm to hikta vaman nem a ö ne Sosoenën se vatoꞌ hah e koaꞌ pamëh. Ivëh, nöm to hikta onöt suk nem a veo tavus a oraꞌ hat pamëh. Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, o vaman peöm se keh teꞌ va non manih po voaꞌ naon soneꞌ vëh o mastat. Eöm to antoen e nem pa taꞌ a tope vëh, keꞌ se sun taneꞌ manih, pareꞌ nö manuh. Eꞌ se sun, pareꞌ nö en. Ka hik poꞌ ta pah tah nöm se teꞌ toksean nem pa nok.”

E Ieesuꞌ To Vapöök Soe En Pa Ö Neꞌ Se Mët, Pareꞌ Sun Hah

Mak 9:30-32, me Luk 9:43-45

22E Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to tönun hahah kov ee manih pa muhin va Galiliꞌ, keꞌ soe ke rapoë pan, “Eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus no a teꞌ se vikuh en peöꞌ manih pa koreera nap hat.