Search form

Matiu 2

O Teꞌ Susunön To Heꞌ E Ieesuꞌ A Ma Heꞌ Pee

1E Ieesuꞌ to koaꞌ voh manih pa koman a vöön vëh Bëtrëhëm. A vöön pamëh to teꞌ non po komön o oeh va Jiutiaꞌ. Manih po poen pamëh ne Hëërot to sunön non nën. Pareꞌ matop non a muhin pamëh. Ko poen ne Mariaꞌ to vahuh vahik en pe koaꞌ Ieesuꞌ, ka ma teꞌ susunön taneꞌ maꞌ pa ö no potan to pepeah ke non maꞌ, pare vos ee Jerusalëm, ko hi ee pa napan pan, 2“E koaꞌ sipoan pa napan va Israël teꞌ non nih? Emöm to ep maꞌ a vesun to vëknöm non poan to paapa ke non maꞌ manuh pa ö no a potan to pepeah ke non maꞌ. Emöm to vatet maꞌ a vesun pamëh marën a vataare a taateꞌ ta manih peꞌ.”

3E Hëërot to pënton a soe vaꞌih pareꞌ pah koman vaꞌnaöp en, me a napan to teꞌ ne Jerusalëm, ee me to pah koman vaꞌnaöp ee. 4Ivëh ke Hëërot ununun en po teꞌ ësës heꞌ susunön me ro teꞌ vavaasis varih to nat i ne o Vavaasis pe Mosës,+ pareꞌ hi rapoë pan, “E Kristo a teꞌ vëh ne Sosoenën se vanö maꞌ marën a kon hah a napan peꞌ varih Israël se tavus rakah pa vöön poanheh?” 5Kee piun poë pan, “Manih Bëtrëhëm, pa muhin va Jiutiaꞌ. A teꞌ vanënën soe to soe voh pan,

6‘Bëtrëhëm,

manih pa muhin va Jiutiaꞌ,

eën se nat nom vasuksuk vatëh nom maꞌ a ma vöön apaꞌpuh varih to teꞌ ne manih Jiutiaꞌ.

Suk ataeah,

amot manih pën no a pah teꞌ sunön se tavus,

pareꞌ matop non a napan peöꞌ varih Israël.’” Mai 5:2

7Ivëh ke Hëërot vaoe aven en pa ma teꞌ varih to taneꞌ maꞌ manuh pa ö no a potan to pepeah ke non maꞌ, pan ee se nö maꞌ manih peꞌ. Keꞌ hi aven rapoë po poen poanheh no a vesun pamëh to taneo tavus voh maꞌ. 8Murin in o siꞌ ihoꞌ pamëh ne Hëërot to vanö en pee manuh Bëtrëhëm, pareꞌ soe ke rapoë pan, “Eöm se nö paröm vaiu vavih rakah këh e koaꞌ pamëh, paröm hah koe ke maꞌ manih ko soe vanat a neoꞌ, köꞌ sih nö varuꞌ, paröꞌ vasunön eah.” 9A ma teꞌ sunön poë varih to tënan vahik ee pa soe pe meh sunön pee, Hëërot, pare nö pet ee. Ee to ep hah ee pa vesun vëh nee to ep moaan voh ne maꞌ. Keꞌ vovoh nö ke non pee, pareꞌ nö ko pah teꞌ totoopin rakah e non manih pa iuun vëh ne koaꞌ to teꞌ non pen sinaneah Mariaꞌ. 10Ko poen nee to ep in a ö no a vesun to teꞌ totoopin e non nën, ee to puh rakah ee po vaeö. 11Ee to ho ee manuh koman iuun, pare taum ee pe koaꞌ pen e sinaneah Mariaꞌ. Pare vapeoꞌ pasun ke poë, ko vatokon, pare kë a ëhnan e koaꞌ, ko pureꞌ a ma mon heꞌ pee, ko heꞌ ee peꞌ. Ee to heꞌ poë a gol me o tah a voavuh vih me o vanom a voavuh vih vëh o voen vapeah. 12Ivëhkëk, e Sosoenën to tavus o teꞌ poë varih manih po tatarep, pareꞌ soe ke rapoë pan, ee se nat ne koe hah ke manuh pe Hëërot. Ivëh kee koe ke pa meh hanan to nö hah non manuh pa muhin pee.

E Jeosëp Me Ra Poa Tom Sinan Peꞌ

13Vasuksuk in o poen no o teꞌ sunön to hah ee manuh pa muhin pee, ka ankeroꞌ pe Sunön tavus e Jeosëp po tatarep, pareꞌ soe ke poan pan, “Jeosëp! Sun ah! Parën rusin me a poa tom sinan pën manuh Isip. Paröm teꞌ nem nën, keꞌ antoen rakah non a ö nöꞌ se soe vanat hah oah a ö nën se hah maꞌ. Suk ataeah, e Hëërot to vavaiu vah non e koaꞌ pan eꞌ se ip vamët poan.”

14Ke Jeosëp sun, ko pön me en pa poa tom sinan peꞌ, kee nö ko vos ee manuh Isip. 15Ee to teꞌ ne nën keꞌ antoen po poen ne sunön va Jiutiaꞌ e Hëërot to mët. Keꞌ a tah pamëh to vapuh rakah en pa soe ne Sunön to soe ke voh o teꞌ vanënën soe pan,

“Eöꞌ to vaoe nös e koaꞌ peöꞌ teꞌ tavus këh maꞌ a Isip.” Hos 11:1

E Hëërot To Ip Vamët O Koaꞌ Oeteꞌ

16E Hëërot to nat en pa ö no o teꞌ sunön varih to taneꞌ maꞌ manuh pa ö no a potan to pepeah koe ke non maꞌ to piuk in poë, ko kokoman peꞌ pah hat oah rakah en po heve, keꞌ taꞌ en pa ma nap vëvënsun peꞌ, kee nö ee manuh Bëtrëhëm, me pa ma siꞌ vöön to teꞌ vatët ne nën. Ee to nö pare ip vamët o koaꞌ oeteꞌ sosoneꞌ, taneo non po teꞌ o kon varuꞌ ko öök ne po teꞌ varih to teꞌ me ne a ma pöök kirismas.

Eꞌ to nat e non peꞌ to pöök kirismas voh non ka ma teꞌ susunön soe ke poë a ö nee to ep a vesun. Ivëh, neꞌ to taꞌ suk a ma teꞌ vëvënsun peꞌ, pan ee se ip vamët a ma koaꞌ oeteꞌ sosoneꞌ. 17A tah pamëh to vapuh non a soe ne Sosoenën to soe ke voh a teꞌ vanënën soe peꞌ vëh e Jeremaëaꞌ. E Jeremaëaꞌ to soe voh pan.

18“Manih Remaꞌ,+ no a napan to pënton a vakoei,

a napan to pënton o vaokook vatamak.

E Resel+ to okook non o pus koaꞌ peꞌ,

ka napan hikta onöt ne a vatö o kokoman peꞌ.

Suk ataeah o pus koaꞌ peꞌ to mët vahik ee.” Jer 31:15

Jeosëp Me A Poa Tom Sinan Peꞌ To Hah Ee

19Vasuksuk, ne Hëërot to mët en. Ka ankeroꞌ pe Sosoenën tavus e Jeosëp po tatarep manih Isip. 20A ankeroꞌ pe Sosoenën to soe ke Jeosëp pan, “Jeosëp! Sun ah! Parën me hah a poa tom sinan pën, köm hah manuh Israël, suk ataeah, o teꞌ varih to kehkeh ip vamët ne e koaꞌ to mët vahik ee.” 21Ivëh ke Jeosëp sun, pareꞌ me hah en pa poa tom sinan peꞌ, kee hah ee manuh Israël.

22Ivëhkëk, e Jeosëp to pënton hah a soe to soe non pan, e Akereas to kon a tasun pe tamaneah Hëërot, pareꞌ tavus a teꞌ apuh va Jiutiaꞌ. Ivëh, ke Jeosëp to nanaöp non a nö hah manuh Jiutiaꞌ. Ivëhkëk, e Sunön to tavus hahah kov en peꞌ po tatarep, pareꞌ soe ke poan a ö neꞌ se nö hah en manuh pa muhin va Galiliꞌ. 23Eꞌ to me hah en pa poa tom sinan peꞌ, kee teꞌ e ne Nasarët. Ee to teꞌ ne nën marën a vapuh a soe voh po teꞌ vanënën soe to soe non pan,

“A napan se popokaꞌ amot ne poë, a to Nasarët.” Ais 11:1