Search form

Matiu 20

A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Napan To Kiu Ne Pa Rak Voaën

1E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “A Matop Vih va pa Vöön va Kin to teꞌ va non manih. Pa pöstakah rakah ne tövaneah pa tökiu voaën to nö pa kon ta ma teꞌ se nö maꞌ, pare kiu manih po tökiu peꞌ. 2E tövaneah po tökiu to vaonöt ke ra nap kiu a ö nee se kiu keꞌ voen rapoë pa ma 1 kinaꞌ pa pah potan. Pareꞌ vanö en pee, kee nö ee pa kiu manuh po tökiu peꞌ. 3Pa pöstakah avoeꞌ pamëh pa 9 kirök neꞌ to hah en manuh pa ö totoaan, pareꞌ taum o upöm teꞌ to susun pinpiun vah ne nën. 4Eꞌ to soe ke rapoë pan, ‘Eöm se nö manuh po tökiu voaën peöꞌ, paröm kiu köꞌ voen antoen eoꞌ peöm pa ma kiu nöm to nok. 5Ee to nö ee pa kiu. Pa 12 kirök me pa 3 kirök pa matanpoen ne tövaneah po tökiu voaën to nö hah en pa ep këh ta ma meh teꞌ se nö maꞌ ko kiu manih po tökiu peꞌ. 6A potan to vatët non pa 5 kirök neꞌ to hah en manuh pa ö totoaan. Pareꞌ taum o upöm teꞌ to susun pinpiun avoeꞌ vah e ne nën, pareꞌ soe ke rapoë pan, ‘Vahvanih köm susun pinpiun vah va nem manih pa potan avoes vëh?’ 7Kee soe ke poë pan, ‘Suk ahikta teꞌ to kon a möm temöm kiu manih peꞌ.’ Keꞌ soe poꞌ ke rapoë pan, ‘A, eöm se nö manuh po tökiu voaën peöꞌ, paröm kiu nën.’

8“Pa 6 kirök pa matanpoen e tövaneah po tökiu voaën to soe ke susun pa nap kiu peꞌ pan, ‘Vaoe na a nap kiu kee nö maꞌ kën voen raoe. Eën se taneo maꞌ manuh pa nap kiu suksuk, parën vahik manih pa nap kiu vovoh.’ 9Ko teꞌ varih to taneo kiu pa 5 kirök pa matanpoen to nö maꞌ, pare kon ee pa ma 1 kinaꞌ pee. 10Ko teꞌ teꞌ varih to kiu vovoh to nö maꞌ pare koman ne pan ee se kon vaꞌpuh. Ivëhkëk, ahik, ee me to kon ee pa ma 1 kinaꞌ. 11Ee to kon vahik ee pa ma voen pee, pare taneo ee pa vaato vasukaꞌ me tövaneah po tökiu. 12Ee to soe ke poë pan, ‘O teꞌ varih to kiu suksuk, pare kiu ro a paeh aoaꞌ, ee to kon ee po voen nemöm to kon. Emöm to kiu rakah em pa potan avoes, taneo non pa pöstakah, pareꞌ öök non pa matanpoen, a potan to pa vakmis rakah en pemöm. Ivëhkëk, eën to voen va eom pee manih pa ö nën to voen va ka möm.’ 13Ivëhkëk, e tövaneah po tökiu to piun a pah teꞌ kikiu, pareꞌ soe ke poan pan, ‘Kea, eöꞌ to hikta nok vahat a neöm, ea to vaonöt pöꞌ vur ee pa 1 kinaꞌ nöm se kiu suk ko kon, keꞌ ataeah? 14Kon o voen pën, parën nö na vöön. O iu koman peöꞌ köꞌ voen eoꞌ po teꞌ varih to suk tavus maꞌ pa kiu po vu voen vëh nöm to kon. 15Eꞌ kök kës e non pa taateꞌ pö nöꞌ to ki va in a moniꞌ peöꞌ manih po iu koman peöꞌ, keꞌ ataeah? Eöꞌ to kehkeh vataare noꞌ a taateꞌ vih peöꞌ manih pa napan kurus, kën heheve suk poꞌ nom ataeah?’ 16Ke Ieesuꞌ soe pan, “Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih po teꞌ varih to vöknah ne a ma taateꞌ pee, amot ne Sosoenën se vahoꞌ en pee manih po vovoh. Ko teꞌ varih to kë koman hah a ne, amot ne Sosoenën se vahoꞌ rakah en maꞌ pee manuh po suksuk.”

E Ieesuꞌ To Vakön Soe A Ö Neꞌ Se Mët Ko Sun Hah

Mak 10:32-34, me Luk 18:31-33

17E Ieesuꞌ to soe vahik a soe vapipinoꞌ vaꞌih, pareꞌ nönö avoeꞌ nö e non manuh Jerusalëm, ko me en pa ma vamomhë peꞌ. Ee to nönö nö ne, keꞌ me ke en pa havun me ra poa vamomhë peꞌ, pareꞌ soe ke rapoë pan, 18“Pënton öm pa tah söꞌ soe ka neöm. Kuru na to nönö no Jerusalëm. Ka napan varih to hat ov a no neöꞌ e Koaꞌ Teꞌ pa Napan Kurus se heꞌ ee peöꞌ manih pa koreero teꞌ susunön ësës heꞌ, me ro teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës. Kee vahoꞌ ee peöꞌ po vahutët, pare vaonöt ee pa ip vamët a neoꞌ. 19Ee se heꞌ a neoꞌ manih pa koreero upöm teꞌ to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. Ko teꞌ poë varih se kö a neoꞌ, pare rëp a neoꞌ po uris. Pare ni ee peöꞌ pa kuruse. Ivëhkëk, po vakön poen ne eöꞌ se sun taneꞌ hah eoꞌ maꞌ po vapeepe.”

E Jëmis Pen Jon To Iu Ne A Tasun Apuh

Mak 10:35-45

20E Ieesuꞌ to soe vahik ke ra ma vamomhë peꞌ a ma soe varih, ke köövo pe Sëbëdiꞌ nö vaꞌpeh me en maꞌ pa poa sunaiꞌeah, pareꞌ vatokon manih pa matan e Ieesuꞌ, pareꞌ hi poan a ö neꞌ se heꞌ a poa koaꞌ peꞌ ta tah. 21Ke Ieesuꞌ hi poan pan, “Eën iu nom ataeah?” Ke köövo pe Sëbëdiꞌ piun a hi peꞌ, pareꞌ soe pan, “Soe vaman rakah ka neoꞌ ah, amot nën se tavus a teꞌ sunön va Israël, ka poa koaꞌ peöꞌ teꞌ vaꞌpeh me a nom oah manih pa Matop Vih pën. A paeh se ihoꞌ non manih pa papmatö pën, ka meh ihoꞌ non manih pa papkiruk pën.”

22Ke Ieesuꞌ pënton a hi pamëh, pareꞌ tarih manih pe Jëmis pen Jon, ko soe ke rapoë pan, “Eöm to hikta nat vavih nem pataeah nöm to ihi nem pom. Eöm antoen kës e nem pa kaak pa kap vëh nöꞌ se kaak manih peꞌ. Paröm antoen kës e nem pa teꞌ o kamis vëh nöꞌ se teꞌ?” Kee soe ee pan, “A, emöm to onöt e nem.” 23Ke Ieesuꞌ piun rapoë, pareꞌ soe pan, “Oman, eöm to onöt e nem pa kaak taneꞌ manih pa kap peöꞌ. Ivëhkëk, eöꞌ to hikta teꞌ me noꞌ to kikis marën a kon eteh se ihoꞌ manih pa papmatö peöꞌ me a papkiruk peöꞌ. Ahik! E Tamön koman se heꞌ a poa ö ihihoꞌ poë varih manih pe retereh neꞌ to vamatop keon ke voh en pee.

24A meh havun vamomhë to pënton a soe vaꞌih, pare pah heve ov e ne pa poa tom mahin. 25Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to vaoe ununun en pa ma vamomhë peꞌ, kee tönun ee maꞌ manih peꞌ, keꞌ soe ke rapoë pan, “Eöm nat e nem, po teꞌ susunön va po teꞌ varih to hikta teꞌ ne ro Jiuꞌ to hikta vaman ne e Sosoenën, pare matop vakis rakah e ne pa napan pee. Me o upöm teꞌ apaꞌpuh pee to kikis rakah ov e ne pa napan pee se vavatet ne a ma soe pee. 26Köꞌ iu noꞌ a taateꞌ teꞌteꞌ vasusunön se nat non teꞌ non topniineöm. Ivëh, keteh to kehkeh tavus non a teꞌ sunön manih peöm, eꞌ se teꞌ non a teꞌ kikiu peöm kurus. 27Keteh to kehkeh vovoh non manih peöm, eꞌ se tavus a teꞌ kikiu akuk manih peöm. 28Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih peöꞌ e Koaꞌ Teꞌ pa Napan Kurus to hikta nö voh maꞌ pan a napan se kiu vaꞌaus a ne neoꞌ. Ahik, eöꞌ to nö voh maꞌ pa vaꞌaus raoe, me eöꞌ se heꞌ o toꞌtoꞌ peöꞌ manih pa ö ne eöꞌ se mët marën a hehe a napan varih no a taateꞌ hat to nohnoh non rapoë.”

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Poa Teꞌ Kehoꞌ

Mak 10:46-52, me Luk 18:35-43

29E Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to këh ee pa vöön va Jerikoꞌ ka nap peo rakah suk ee maꞌ peꞌ. 30A poa teꞌ kehoꞌ to ihoꞌ ne sinten hanan to pënton a soe to soe non pan e Ieesuꞌ to oꞌoah nö non. Ee to taneo ee pa kokoeꞌ suk na poë pan, “Koaꞌ supnaiꞌ pe Devit, ururuan a möm ah.” 31A napan to pënton rapoë pon to kokoeꞌ suk nö ne maꞌ, pare siröꞌ rapoë pon ko soe pan, “Vatotomin öm pom.” Ivëhkëk, ee pon to pah kokoeꞌ suntan avoeꞌ suk nö e ne maꞌ pan, “Sunön Koaꞌ supnaiꞌ pe Devit, ururuan a möm ah.” 32E Ieesuꞌ to sun en, pareꞌ vaoe en na pee pon, pareꞌ hi rapoë pan, “Eöm iu nem ataeah ne eöꞌ se nok manih peöm?” 33Kee soe maꞌ pan, “Sunön, emöm to iu nem a ö nën se kap hah a ma matanmöm.”

34Ke Ieesuꞌ tamak rakah en pee pon, pareꞌ vaket pa poa matëëre, ka varuꞌ rakah vakomanih, no a ma matëëre to takap hah ee, kee ep vavih hah ee. Pare vatet ee pe Ieesuꞌ.