Search form

Matiu 20:20

E Jëmis Pen Jon To Iu Ne A Tasun Apuh

Mak 10:35-45

20E Ieesuꞌ to soe vahik ke ra ma vamomhë peꞌ a ma soe varih, ke köövo pe Sëbëdiꞌ nö vaꞌpeh me en maꞌ pa poa sunaiꞌeah, pareꞌ vatokon manih pa matan e Ieesuꞌ, pareꞌ hi poan a ö neꞌ se heꞌ a poa koaꞌ peꞌ ta tah.