Search form

Matiu 22:32

32E Abraham, ke Aësak, ke Jekop to mët moaan rakah voh ee po poen ne Sosoenën to soe voh pan,

‘Eöꞌ e Sosoenën pe Abraham,

me eöꞌ e Sosoenën pe Aësak,

me eöꞌ e Sosoenën pe Jekop.’ Eks 3:6

Ke Sosoenën pamëh, eꞌ hikta teꞌ non pan eꞌ e Sosoenën pa nap mët. Ahik. Eꞌ e Sosoenën pa nap toꞌtoꞌ.”