Search form

Matiu 26:31

O Vamomhë Se Heꞌ Tonun Kurus Ee Pe Ieesuꞌ

Mak 14:27-31, me Luk 22:31-34, me Jon 13:36-38

31E Ieesuꞌ to soe ke ra ma vamomhë peꞌ pan, “Kuru po poen vëh, ne eöm kurus se rusin këh em peöꞌ, suk ataeah, o Puk Vapenpen pe Sosoenën to soe non pan,

‘E Sosoenën to se ip vamët en pa teꞌ utut sipsip,

ko sipsip se rusin vakëkëh ee.’ Sek 13:7