Search form

Matiu 27:32

A Nap Vëvënsun To Ni Ee Pe Ieesuꞌ Pa Kuruse

Mak 15:21-32, me Luk 23:26-43, me Jon 19:17-27

32A nap vëvënsun to këkëh tavus ne maꞌ a vöön va Jerusalëm, pare akeh a teꞌ va pa vöön va Saëriniꞌ, ka muhin peꞌ ivëh Afrikaꞌ. A ëhnan a teꞌ pamëh e Saëmon. Ee to toon poë pa teꞌ vaꞌaus e Ieesuꞌ pa kuruse.