Search form

Matiu 28:16

E Ieesuꞌ To Vavaato Me Non A Ma Vamomhë Peꞌ

Mak 16:14-18, me Luk 24:36-49, me Jon 20:19-23

16A havun me a pah vamomhë to nö ee Galiliꞌ. Ee to nö ee manuh pa tope vëh ne Ieesuꞌ to soe ke voh rapoë pan ee se nö.