Search form

Matiu 3:1

E Jon Tövapupui to Vavatvus Non A Soe

Mak 1:1-8, me Luk 3:1-18, me Jon 1:19-28

1Manih po poen pamëh ne Jon Tövapupui teꞌ to tavus maꞌ, pareꞌ teꞌ non pa moeh upin va Jiutiaꞌ. Eꞌ to taneo en pa vavaasis a napan varih to nö maꞌ manih peꞌ, pareꞌ soe ke rapoë pan,