Search form

Matiu 5:11-12

11-12“Vaeö rakah peöm varih,

no a napan to vateen a neöm pa ma soe hat,

pare hinën ka neöm ko vakmis a neöm,

ko ruk a neöm pa ma soe piuk,

suk eöm to teꞌ nem a napan peöꞌ.

Eꞌ a pah taateꞌ hat ko pamëh to tanok moaan voh manih po teꞌ vanënën soe varih to teꞌ vovoh voh ka no neöm.

Ivëh, köm se vaeö rakah,

peꞌ o voen vih peöm to anoeh e non maꞌ peöm manuh pa vöön va kin.”

O Vaman Pa Teꞌ To Teꞌ Va Non Manih Pa Sö Me o Maaka

Mak 9:50, me Luk 14:34-35

13E Ieesuꞌ to toto avoeꞌ e non pareꞌ soe pan, “Eöm to teꞌ va nem manih pa sö va po oeh. O tetehean pa sö se keh hik këh en peꞌ, a hikta ö nöm se nok vah va in eah, keꞌ tetehean hah. Keꞌ vih non peöm se ru in na eah po oeh, paröm kom tötöön eah pa ma moeeneöm.