Search form

Matiu 6

A Taateꞌ Va Pa Vaꞌaus A Meh Teꞌ

1“Matop nem, eöm se nat nem nok a ma taateꞌ vaꞌaus peöm marën a ö no teꞌ se ep. Eöm se keh nonok va nem nën, eöm to hikta onöt nem a kon o voen vih peöm, manih pe Tamëneöm vöh pa vöön va kin. 2Eën se kehkeh heꞌ nom ta tah pën manih po teꞌ arus, koe a piu vovoh a suvin vamanih pa ö no teꞌ möhmöh to nonok va ne sih manih pa ma koman iuun hinhin soneꞌ me manih pa ma hanan. Ee a pap teꞌ pikpiuk möhmöh poë varih to iu ne pan a napan se kë ne a ma ëhnëëre. Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, a pap teꞌ poë varih to kon vahik voh ee pa ma voen pee. 3Eën se kehkeh vaꞌaus nom o teꞌ arus, ka papkiruk nat non a nat pataeah no a papmatö pën to nonok non. 4Ivëh, ka taateꞌ vaꞌaus pën sih teꞌ vakoaan non, eën tomeꞌ teꞌ va nom manih pa teꞌ möhmöh. Ke Tamömah sih nat non a ma vaꞌaus pën a vakoaan, pareꞌ piun ken pën pa ma vaꞌaus poë varih.”

A Taateꞌ Va Pa Hin

Luk 11:2-4

5“O poen nöm to hinhin nem, eöm se nat nem nonok va nem pa ö no teꞌ mokoꞌ rivoe to nonok va ne sih, ee to iu rakah ne a ö nee se sun ne koman a ma iuun hinhin soneꞌ, me manih pa ma hanan. Pare hinhin ne pan a napan se inan ne pee o teꞌ va pa hin. Pare ta ne rapoë. Keöꞌ to soe rakah keoꞌ peöm, a pap teꞌ poë varih to kon vahik voh ee po voen pee.

6“Ivëhkëk, eöm se kehkeh hin nem, eöm se ho manih pa koman a ö teꞌteꞌ peöm, paröm papanih maꞌ o hopaꞌ paröm hin na pe Tamëneöm vöh na to hikta epep no eah. Ke Tamëneöm pamëh to nat non pa inan a tah to tatanok vakoaan non.

7“Ko poen nöm se hin, eöm se nat nem soe ta ma moeh soe peo, vamanih po teꞌ mokoꞌ rivoe, ee to sosoe akuk rakah e ne pa tah to hikta teꞌ non ta pusun eah. Ee to koman ne pan ee se nok ta ma soe peo ke Sosoenën sih pënton a ma hin pee. 8Koe rakah a vatet a ma taateꞌ pee. Eöm se kehkeh hin nem ta pah tah manih pe Tamëneöm, e Tamëneöm to nat momoaan vur en pataeah nöm to kökööt e nem. 9O poen nöm se hin, eöm se soe vamanih pa hin peöm,

‘Tamamöm eën to teꞌ nom vöön va kin.

Emöm to hin nem pan a ëhnöömah se teꞌ vasioꞌ tamoaan non.

10A Matop Vih pën se nö maꞌ.

Kemöm sih vatet vavih o iu pën manih po oeh,

vamanih pa ö nee to vavatet va ne sih manuh pa vöön va kin.

11Heꞌ a maꞌ möm a taëën to onöt non a ma poen kurus.

12Ihan anoe a ma hat pemöm,

vamanih pa ö nemöm to ihan anoe va voh in a ma hat

no upöm teꞌ to nok ka möm.

13Parën nat nom vaonöt a punöꞌ,

keꞌ tavus manih pemöm,

kon këh a möm a ma punöꞌ pe susun po oraꞌ hat.’”

14“Oman rakah! Eöm se keh ihan anoe a hat pa meh teꞌ neꞌ to nok manih peöm, ke Tamëneöm vöh pa vöön va kin me se ihan anoe en pa ma teꞌ hat peöm. 15Eöm se keh hikta ihan anoe a ma hat po upöm teꞌ, e Tamëneöm me to hikta se ihan anoe non a ma teꞌ hat peöm.”

A Taateꞌ Va Pa Vapenpen Pa Taëën

16“Eöm se keh vapenpen nem pa taëën, eöm se nat nem ep vatamak va nem po teꞌ mokoꞌ rivoe. Ee se ep vatamak ne pan a napan se ep ne rapoë to vapenpen ne pa taëën. Ivëh, köꞌ soe rakah keoꞌ peöm. Ee to kon vahik voh ee pa ma voen pee. 17Ivëhkëk, eöm se keh vapenpen rakah nem pa taëën, huip a uvineöm ko pupui a matëëneöm. 18Ivëh, ka napan sih ep ka no neöm pare koman ne pan eöm to hikta vapenpen nem pa taëën. E Tamëneöm vöh no a napan to hikta epep ne sih poë, eꞌ varoe a paeh to ep non, eꞌ ro ko to ep non pa tah vakoaan ko se piun ken peöm.”

A Taateꞌ Va Pa Teꞌ, To Teꞌ Me Non A Ma Tah Peo Manuh Pa Vöön Va Kin

Luk 12:33-34

19E Ieesuꞌ to toto avoeꞌ e non pareꞌ soe pan, “Eöm se nat nem ununun nem ta ma moeh tahkoek peöm manih po oeh vëh. Manih po oeh vëh no pui me o ratoꞌ to mimiröꞌ vi ne a ma moeh tah. A nap kakaveo to onöt rakah e ne pa kök a iuun peöm, ko kaveo vahik ee pa ma moeh tavahoꞌ peöm. 20Ivëhkëk, eöm se vatet a ma taateꞌ vih manih po oeh, a ma taateꞌ poë varih to ununun a tahkoek peöm manuh va pa vöön va kin. Suk ataeah, manuh va pa vöön va kin no o pui me o ratoꞌ to hikta teꞌ ne nën marën a miröꞌ a ma moeh tahkoek peöm. Me a nap kakaveo to hikta teꞌ ne nën marën a kök a iuun ko kaveo a ma moeh tahkoek peöm. 21A ö poanheh no a ma moeh tahkoek peöm to pet ne, no o kupu peöm se pah pet vakis e ne na nën.”

A Teꞌ Heꞌheꞌ To Teꞌ Me Non O Maaka

Luk 11:34-36

22“O matan to teꞌ va non manih po ram va pa sionin. Ivëh, ka matömah se keh teꞌ maaka non, eën se ep vavih e nom, ka sioniumah teꞌ me e non po maaka. 23Ivëhkëk, a matömah se keh hat, eën hikta se ep vavih nom, ka sioniumah teꞌ me e non pa popoen. Ivëh, kën se matop nom, suk ataeah, eën se keh teꞌ me nom pa popoen, eën se miröꞌ suntan hah eo.”

A Hikta Pah Teꞌ To Onöt Non A Kiu Manih Pa Poa Torara

Luk 16:13

24“A hikta pah teꞌ to onöt non a matop a kiu pa poa torara, eꞌ se hat ke non pa paeh, pareꞌ iu e non pa meh. Eꞌ se pëpënton e non pa soe pa paeh, pareꞌ heꞌ tonun e non pa meh. Eöm to hikta onöt nem tavus a teꞌ kikiu pa poa teꞌ, e Sosoenën me a moniꞌ.”

A Taateꞌ Va Pa Kokoman Vörep Me O Kokoman Punis

Luk 12:22-31

25Ke Ieesuꞌ sosoe avoeꞌ ke non pa ma vamomhë peꞌ pan, “Ivëh, köꞌ soe ka neöm, eöm se nat nem koman vörep nem o toꞌtoꞌ peöm, paröm soe vamanih pan, ‘Ea se ëën nös ataeah, keꞌ ea se kaak nös ataeah?’ Paröm nat nem koman vörep nem a sionineöm, paröm soe pan, ‘Ea se rara ataeah?’ A taateꞌ va pa vatet o iu pe Sunön ko teꞌ vavih oah e non pa taateꞌ va pa ëën vamhun. O toꞌtoꞌ to apuh oah rakah e non pa sioniumah me eꞌ to apuh oah e non pa tah ohop. 26Ep këk öm po növan varih to nönö vah ne sih, ee to hikta nepnep taëën ne sih, ko osoes ne. Pare hikta ununun taëën ne sih pa ta ma iuun vavahoꞌ taëën. Ivëhkëk, e Sosoenën to mamakën e non pee. Ke eöm varih o teꞌ eöm to apuh oah e nem po növan. 27Eöm se nat nem karë vörep suk nem a ma tah varih po oeh, ee to hikta se varë pet ne a pop peöm.

28“Vahvanih köm koman vörep nem a ohop peo? Eöm se inan voh pa ö no a töpkaꞌ to pupu va ne manih pa ma supui. Ee tötöpkaꞌ vah va ne sih nih? Ee to hikta kikiu vëhvaꞌ ne sih pa vatëk hah rea. 29Ivëhkëk, eöꞌ to soe voh keoꞌ peöm, moaan voh e Solomon to ohop non a ma ohop mamatan vavih peꞌ, ivëhkëk, a matan vavih pa ma töpkaꞌ varih to matan vavih oah e ne pa ma ohop pe Solomon. 30E Sosoenën to vavatëk vavih e non po meon vëh. Ka sinup nee se puit ko vi ee po suraꞌ. Ko meon to teꞌ va non nën, e Sosoenën to rara non sih poan. Ivëh, köm se nat va nem manih pan, e Sosoenën to matop vavih oah e non peöm vamanih pa ö neꞌ to matop va i non o meon. O siꞌ vaman peöm to soneꞌ vörep. 31Eöm se nat nem koman va nem manih pan, ‘Ea se ëën ataeah, para kaak ataeah, para ohop ataeah?’ 32Ahik, a napan varih to hikta teꞌ me ne o vaman to kokoman vörep ne a ma tah poë varih. Ivëhkëk, e Tamëneöm va pa vöön va kin to nat e non pa ö nöm to kökööt nem a ma tah poë varih. 33Ivëhkëk, a tah to apuh oah non pa ö nöm se iu nem a ma tah vih to heꞌ vaeö non e Sosoenën e Sunön peöm. Paröm vatet a taateꞌ totoopin peꞌ. Keꞌ se heꞌ a neöm a ma tah nöm to kökööt nem manih pa matop vih peꞌ. 34Ivëh, köm se nat nem kokoman vörep nem ataeah se tavus sinup me pa ma papaeh poen. A ma poen poë varih to teꞌ me ne a ma punis koman pee.”