Search form

Room 1:12

12A tah nöꞌ to kehkeh soe rakah noꞌ ivëh pan, eöꞌ to iu noꞌ a nö nös, marën a ö nöꞌ se vaꞌaus a neöm po vaman peöꞌ, köm vaꞌaus a neöꞌ po teꞌ vaman peöm, ka se vavaꞌaus hah a no pa sun vakis pa vatet a ma iu pe Sosoenën.