Search form

Room 11:2-3

2-3Moaan voh e Sosoenën to vateꞌ voh en pa napan va Israël, kee tavus ee a napan peꞌ. Eꞌ to hikta heꞌ tonun avoeꞌ voh non raoe. Eöm to hikta nat pöꞌ nem po vahutët voh pa teꞌ vanënën soe vëh e Elaëjaꞌ, to kiun non po Puk pe Sosoenën? E Elaëjaꞌ to hinhin voh non manih pe Sosoenën, pan eꞌ se vahoꞌ a napan va Israël po vahutët, pareꞌ sosoe va non manih pan,

“Sunön, ee to ip vamët voh ee pa teꞌ vanënën soe pën.

Pare miröꞌ me ee pa ma pok vapenpen pën.

Eöꞌ ro ko a pah teꞌ vanënën soe to teꞌ noꞌ,

ka kuru nee to kehkeh ip vamët pet me e ne peöꞌ.” 1 Kin 19:10,14

4Ivëhkëk, a piun taeah poꞌ ne Sosoenën to soe ke Elaëjaꞌ? E Sosoenën to soe voh ke poan pan,

“Eöꞌ to teꞌ avoeꞌ me e noꞌ pa 7,000 teꞌ peöꞌ manuh Israël,

a napan poë varih to hikta vatokon,

ko vapeoꞌ pasun ke voh e sunön vapikpiuk vëh e Bal.” 1 Kin 19:18