Search form

Room 3:13

13“A ma rivoeere to koa

ko teꞌ uhioꞌ e ne pa koveꞌ teꞌ mët to panan non.

Ka ma meëre to vavatvus ne sih a ma piuk,” Sng 5:9

“ka ma vaato pee teꞌ hutët e ne po kuruꞌ vamëtmët.” Sng 140:3