Search form

Lukas 10:21

Magkūg-kuyag hi Īsa

(Mat. 11:25-27, 13:16-17)

21Na sartaꞌ ha waktu da isab yan, in hi Īsa nahipuꞌ sin kakuyagan dīhil kaniya sin Rū sin Tuhan. Laung niya, “Ū Amaꞌ ku, ikaw da in makapagbayaꞌ sin unu-unu katān ha langit iban dunya! Magsukul tuud aku kaymu, sabab in piyaglimbung mu dayn ha tau taga ingat sampay taga pangadjiꞌ, amuna in piyahāti mu ha manga tau awam. Na, in yan mattan tuud, Amaꞌ ku, sabab biyaꞌ ha yan in kabayaan mu maawn.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index