Search form

Lukas 10:25

Isturi Dalil Pasal sin Tau Marayaw dayn ha Samariya, amu in Bangsa Kaastulan sin Manga Yahudi

25Sakali awn hambuuk guru, amu in mapanday tuud pasal sin saraꞌ agama in miyawn sumulay lumusut kan Īsa ha bichara. Laung niya, “Tuwan, unu in hinangun ku ha supaya aku kasukuan sin kabuhiꞌ salama-lama?”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index