Search form

Lukas 9:58

58In sambung hi Īsa kaniya, “In manga iruꞌ talun awn lugal pagꞌuwian nila iban in kamanuk-manukan awn pugad paghali-halihan nila, sagawaꞌ in aku amu in Anak Mānusiyaꞌ wayruun tantu lugal pagtūgan iban paghali-halihan ku.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index