Search form

Markus 6:37

37Sagawaꞌ in sambung hi Īsa, laung niya, “Kamu na in dumihil kakaun kanila.”

Laung nila, “Uy, na biyaꞌ diin yan? Ha banus sin tau yan subay hargaꞌ walu bulan gadji in hipamī sin kakaun hipakaun kanila.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index