Search form

Matiyu 18:12

12“Biyaꞌ diin in pikil niyu?” laung hi Īsa ha manga dimurungug kaniya. “Bang sawpama awn hambuuk tau nagꞌiipat hanggatus bili-bili ampa malawaꞌ in hambuuk, unu in hinangun niya? Bukun ka hibīn niya in kasiyaman tagsiyam bili-bili duun ha kaparangan ampa niya lawagun in hambuuk bili-bili nalawaꞌ?

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index