Search form

Matiyu 18:17

17Sagawaꞌ bang siya diꞌ pa dumungug sin hinduꞌ sin tau dugaing diyā mu, na, baytaan na in parakalaꞌ niyu pa katān pagkahi niyu agad ha Almasi. Na, bang siya diꞌ na mayan dumungug sin hinduꞌ sin manga katān pagkahi niyu, na, niyatun niyu in siya bukun na lamud ha paghambuuk niyu. Niyatun niyu na siya biyaꞌ sin tau nagtutuhan dugaing dayn sin Tuhan tuud atawa biyaꞌ sin tau magkakawaꞌ sukay pa parinta (amu in pangugut).

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index